Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

27-05-2022 15:12

Căn cứ quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên;

Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân xã Phủ Lý đã tích cực phối hợp triển khai thông tin tuyên truyền và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính, tuy nhiên tỷ lệ các cá nhân, tổ chức tham gia vẫn chưa cao.

Để thuận tiện cho người dân và tổ chức trên địa bàn trong việc thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 theo quy định. Uỷ ban nhân dân gửi kèm hướng dẫn nộp hồ sơ TTHC mức độ 3, Mức độ 4 để các ban ngành, đoàn thể tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã nắm được và tham gia sử dụng dịch vụ đạt kết quả cao hơn. 

TẢI VÀ XEM FILE TẠI ĐÂY

/documents/605940/0/Tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+D%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5+c%C3%B4ng+.pdf/a9c1e98e-5d9e-44e7-a0b4-b595d5315dc6Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2930962