Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
1. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Họ và Tên: Triệu Văn Phú
Sinh Năm: 1978
Chức vụ:  Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch MTTQ
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0968131178
  Họ và Tên:  Hoàng Ngọc Thanh
Sinh Năm: 1982
Chức vụ: Phó chủ tịch MTTQ 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0968194386

 

2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                            

Họ và Tên: Mã Quốc Kỳ
Sinh Năm: 1987
Chức vụ:  Bí thư Đoàn xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0983077787

 

Họ và Tên:  Triệu Quốc Trọng
Sinh Năm: 1991
Chức vụ: Phó bí thư đoàn xã 
Trình độ chuyên môn: Đại học                              
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0974581134

 

3.HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và Tên: Nguyễn Phương Thùy
Sinh Năm: 1986
Chức vụ:  : Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội LHPN xã

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0977770008

 

Họ và Tên:  Hoàng Thị Huyền
Sinh Năm: 1980
Chức vụ: Phó chủ tịch Hội LHPN xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0372742966

 

4. HỘI NÔNG DÂN

Họ và Tên: Đoàn Thị Bích Thảo
Sinh Năm: 1983
Chức vụ:  Chủ tịch HND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp                     
Số điện thoại: 0964708383
Họ và Tên:  Hoàng Hồng Điệp
Sinh Năm: 1991
Chức vụ: Phó chủ tịch HND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0376641828

 

5.HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và Tên: Vi Thành Nam
Sinh Năm: 1976
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch           

HCCB xã
 Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0974653457

  Họ và Tên:  Hoàng Đức Biên
Sinh Năm: 1980
Chức vụ:  Phó chủ tịch HCCB xã
 Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0973632674

 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẶC THÙ

HỘI KHUYẾN HỌC

Họ và Tên: Lưu Văn Thiết
Sinh Năm: 1955
Chức vụ:  Chủ tịch hội khuyến học xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0974665112

 

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Họ và Tên:  Nguyễn Cao Sơn
Sinh Năm: 1955
Chức vụ: Chủ tịch Hội NCT xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0914437967

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Họ và Tên:  Triệu Thế Nam
Sinh Năm: 1954
Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ xã
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0378098629

 

HỘI THANH NIÊN XUNG PHONG

Họ và Tên:  Hoàng Đức Ngữ
Sinh Năm: 1955
Chức vụ: Chủ tịch Hội TNXP xã
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại: 0366406377

 

HỘI NẠN NHÂN DA CAM Họ và Tên:  Đoàn Viết Hiền
Sinh Năm: 1956
Chức vụ: Chủ tịch Hội NNCĐ DC xã
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0394511242

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

                                        

Họ và Tên: Vũ Thị Thu Hà
Sinh Năm: 1975
Chức vụ:  Hiệu trường trường tiểu học
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0869544266

 

  Họ và Tên:  Nguyễn Mai Dung
Sinh Năm: 1984
Chức vụ: Hiệu Trưởng trường Mầm non
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0984341112

 

TRẠM Y TẾ

                              

Họ và Tên: Nguyễn  Văn Lưu
Sinh Năm: 1975
Chức vụ:  Trưởng Trạm y tế xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại: 098275217

 

  Họ và Tên:  Nông Thị Bông
Sinh Năm: 1969
Chức vụ: Phó Trạm y tế xã 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Số điện thoại: 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6503

Tổng truy cập: 2571462