Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CÔNG CHỨC ỦY BAN NHÂN DÂN
1. VĂN PHÒNG THỐNG KÊ

Họ và Tên: Lưu Thị Thanh Huệ
Sinh Năm: 1979
Chức vụ:  Công chức Văn phòng - Thống kê
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0395088122

Họ và Tên:  Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sinh Năm: 1983
Chức vụ: Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức

Văn phòng - Thống kê. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0914479282

 

2. ĐỊA CHÍNH –XÂY DỰNG

Họ và Tên: Lã Văn Đặng
Sinh Năm: 1980
Chức vụ:  : Ủy viên BCH Đảng bộ, Công chức

Địa chính- Xây dựng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0987406019

Họ và Tên:  Trần Thị Thanh Huyền

Sinh Năm: 1977
Chức vụ: Công chức Địa chính- Nông nghiệp

-XD&MT. 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:0369029478

 

3. VĂN HÓA – XÃ HỘI

Họ và Tên: Mạc Thùy Liên
Sinh Năm: 1985
Chức vụ:  Công chức Văn hóa – xã hội
Trình độ chuyên môn: Đại học                          
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0345886885
Họ và Tên:  Hoàng Thị Hải Yến
Sinh Năm: 1982
Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0396827592

 

4. KẾ TOÁN –NGÂN SÁCH

Họ và Tên: Hoàng Thị Huyền
Sinh Năm: 1987
Chức vụ:  Công chức Kế toán – Ngân sách     
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0978693924

 

5.TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

Họ và Tên: Lưu Văn Thế
Sinh Năm: 1974
Chức vụ:  Công chức Tư pháp – Hộ tịch          
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 

 

 

6. BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

Họ và Tên: Triệu Hải Hiền
Sinh Năm: 1976
Chức vụ:  Ủy viên BCH đảng bộ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự.

Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0975139361

 

Họ và Tên:  Hoàng Đức Biên
Sinh Năm: 1980
Chức vụ:  Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0973632674

 

7. CÔNG AN XÃ

                                          

Họ và Tên: Ma Văn Tuân
Sinh Năm: 1982
Chức vụ:  : Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0982112587

 

  Họ và Tên:  Đào Duy Hưng
Sinh Năm: 1991
Chức vụ: Phó trưởng công an xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0913811891

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6071

Tổng truy cập: 2571451