Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

RÀ SOÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ VÙNG DỊCH VỀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID – 19

RÀ SOÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ VÙNG DỊCH VỀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID – 19   Thực hiện thông báo khẩn  số 1472/SYT - NVY,  ngày 07/5/2021 của Sở y tế tỉnh Thái...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Ngày 02/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên đã ban hành Công văn (hỏa tốc) số: 1840/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình hiện nay. Ban chỉ đạo...

HỘI NGHỊ Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân...

Ngày 08/4/ 2021 Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phủ Lý phối hợp với UBND xã Phủ Lý tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã khóa XX,...

CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thực hiện Kế hoạch của Công an huyện Phú Lương về cấp căn cước công dân vào hai ngày 27/3 – 28/3/2021 tại nhà Đa năng xã Phủ Lý Công an xã Phủ Lý phối hợp với Công an huyện Phú Lương đã tổ chức cấp...

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHỦ LÝ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHỦ LÝ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO HỘI VIÊN HỘI NÔNG DÂN Sáng ngày 26/3/2021, Hội nông dân xã Phủ Lý, phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú...

Tin hoạt động của xã

RÀ SOÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ VÙNG DỊCH VỀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID – 19

RÀ SOÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ VÙNG DỊCH VỀ ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID – 19   Thực hiện thông báo khẩn  số 1472/SYT - NVY,  ngày 07/5/2021 của Sở y tế tỉnh Thái...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG COVID -19 TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Ngày 02/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái nguyên đã ban hành Công văn (hỏa tốc) số: 1840/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong tình hình hiện nay. Ban chỉ đạo...

HỘI NGHỊ Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân...

Ngày 08/4/ 2021 Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phủ Lý phối hợp với UBND xã Phủ Lý tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã khóa XX,...