Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và Tên: Nguyễn Văn Thân

Sinh Năm: 1965
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã
Trình độ chuyên môn: Trung cấp                   
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0383784929

Họ và Tên: Trần Quốc Bình

Sinh Năm: 1973
Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm

UBKT Đảng ủy.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0389 250 898

Họ và Tên: Hoàng Thanh Đóa

Sinh Năm: 1969
Chức vụ:  Phó Bí thư  Chủ tịch UBND xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0945788963

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6406

Tổng truy cập: 2571461