Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI NGHỊ Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

08-04-2021 11:01

HỘI NGHỊ

Lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai họp ngày 16/3/2021, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã Phủ Lý khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ hai ngày 17/3/2021 của Ủy ban MTTQ tỉnh huyện, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-MTTQ-BTT, Phủ Lý, ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban mặt trận tổ quốc xã Phủ Lý về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đối với xã Phủ Lý, hiện nay đến ngày 08/4/2021, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã phối hợp UBND xã đã xây dựng kế hoạch và lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, được 10/12 xóm.

Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 nhằm phát huy quyền làm chủ Nhân dân tích cực tham gia lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với tinh thần việc tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú phải đảm bảo chặt chẽ về nội dung, trình tự, thời gian theo quy định tại Điều 54 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Chương IV, Điều 22 của Nghị quyết liên tịch 09 và Chương I của Nghị quyết số 1186; đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật, tạo không khí trao đổi, góp ý thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri. Tổng hợp trung thực, kịp thời những ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguồn UB MTTQ xã Phủ Lý