Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẠI HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ PHỦ LÝ KHOÁ VII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

25-03-2021 15:54

ĐẠI HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ PHỦ LÝ

KHOÁ VII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đước sự nhất chí của Đảng ủy xã Phủ Lý và Hội người cao tuổi huyện Phú Lương, sáng ngày 25/3/2021 Hội người cao tuổi xã Phủ Lý, tổ chức Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi  xã Phủ Lý khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến dự Đại hội có đại biểu Ban đại diện người cao tuổi huyện Phú Lương, Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo UBND, ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Phủ Lý, Bí thư Chi bộ 12 xóm và 50 Đại biểu chính thức.

Đại hội bầu ra 13 ủy viên BCH và BCH bầu Ông Nguyễn Cao Sơn giữ chức vụ làm Chủ tịch Hội, bầu Bà Chu Thị An làm Phó chủ tịch hội và Bà Phan Thị Viết được bầu làm UV BTV hội./.