Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tin hoạt động của xã

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHỦ LÝ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11, KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 -2021

04-01-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHỦ LÝ TIẾN HÀNH KỲ HỌP THỨ 11, KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2016 -2021 Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu, chi ngân sách và các hoạt động khác của HĐND năm 2020, đồng thời thảo luận, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các hoạt động giám sát của HĐND xã. Ngày 31/12/2020 Hội đồng nhân dân xã Phủ Lý, được sự nhất trí của BTV Đảng ủy, TT HĐND huyện Phú Lương,tiến hành kỳ họp Thứ 11 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

ĐẢNG BỘ XÃ PHỦ LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XX NHIỆM KỲ 2020 -2025; TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

31-12-2020

ĐẢNG BỘ XÃ PHỦ LÝ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XX NHIỆM KỲ 2020 -2025; TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021; TRAO HUY HIỆU ĐẢNG CHO ĐẢNG VIÊN 55 TUỔI ĐẢNG Sáng ngày 29/12/2020 Đảng bộ xã Phủ Lý tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025; Chiều cùng ngày thật vinh dự Đảng bộ xã Phủ Lý tổ chức lễ trao Huy Hiệu Đảng cho Đảng viên 55 năm tuổi Đảng; Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Về dự hội nghị có các đồng chí Ban thường vụ , ban chấp hành đảng bộ xã, các đồng chí cấp ủy chi bộ 12 xóm và 03 cơ quan trên địa bàn.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC UBND XÃ PHỦ LÝ NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

24-12-2020

Chiều ngày 24/12/2020 Ủy ban nhân dân xã Phủ Lý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Ủy ban nhân dân xã năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Về dự với Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - MTTQ- các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí cán bộ công chức, bí thư chi bộ, trưởng xóm, thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn. Tại hội nghị ông Hoàng Quốc Doanh - Phó chủ tịch UBND xã đã đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém trong năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và khen thưởng những tập thể cá nhân đạt những thành tích xuất sắc trong năm 2020, gồm 07 tập thể, 23 cá nhân.

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG

21-12-2020

Thiết thực chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2020. Ngày 21/12/2020 Đoàn thanh niên xã phối hợp với Hội cựu chiến binh xã Phủ Lý tổ chức chương trình tình nguyện thăm khám sức khỏe và tặng quà cho gia đình hội viên hội cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 XÃ PHỦ LÝ

18-12-2020

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ PHỦ LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:102 /BC-UBND Phủ Lý, ngày 28 tháng 10 năm 2020 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính năm 2020 1. Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Năm 2020 UBND xã Phủ Lý quan tâm chỉ đạo và xây dựng các văn bản cụ thể như sau: Kế hoạch số: 02/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND xã về cải cách hành chính năm 2020; Ngay từ đầu năm 2020 UBND xã quán triệt đến cán bộ, công chức và triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. 2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Thông báo số 01/TB-UBND ngày 02/01/2020 về phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức của UBND xã. UBND xã xây dựng các văn bản và triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công của từng công chức chuyên môn. 3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính. UBND xã thực hiện công tác cải cách hành chính, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng lịch quy định, việc ban hành văn bản thường xuyên được kiểm tra về thể thức nội dung theo quy định. HĐND xã giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đã đưa công tác cải cách hành chính của địa phương vào Nghị quyết của kỳ họp, coi việc thực hiện cải cách hành chính là một tiêu chí để bình xét hàng năm đối với UBND xã. 4. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính. - Việc xây dựng và ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính: UBND xã đã xây dựng nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính trong Kế hoạch cải cách hành chính, trong đó đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức chuyên môn. - Kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC: UBND xã đã triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức xã và đội ngũ Trưởng xóm, Bí thư chi bộ thông qua cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Đảng ủy và UBND xã. II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 1. Cải cách thể chế. 1.1. Xây dựng và ban hành (hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành) các văn bản quy phạm pháp luật. Do tình hình nhiệm vụ của địa phương và đặc điểm của các nhiệm vụ chuyên môn quản lý nhà nước của UBND xã, trong năm 2020 công tác xây dựng và ban hành văn bản chủ yếu là các văn bản hành chính thông thường. 1.2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Việc rà soát định kỳ các văn bản quy phạm pháp luật: Không có 1.3. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. - Số văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai thực hiện đúng quy định: không có - Số văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra thực hiện so với tổng số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra: không có. 2. Cải cách thủ tục hành chính. 2.1. Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC. - Việc ban hành kế hoạch kiểm soát, đánh giá TTHC: UBND xã đã ban hành Quyết định số 09/KH-UBND ngày 14/01/2020 về ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã Phủ Lý. - Việc thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC theo quy định: các TTHC được áp dụng thuộc thẩm quyền của UBND xã được thực hiện đảm bảo theo quy trình quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, mở hệ thống sổ sách và các mẫu biểu thực hiện tại Bộ phận một cửa theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 2.2. Việc công bố, công khai TTHC. - Công khai đầy đủ TTHC theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; số lượng167 thủ tục, tỷ lệ 100 % TTHC được công khai 12 lĩnh vực. 2.3. Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. - Không có. 2.4. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đơn vị, trong đó cần nêu rõ: - Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông (cấp xã): 50 thủ tục. - Số TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa (cấp xã):117 thủ tục. - Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1.908 hồ sơ: Trong đó: số hồ sơ đã giải quyết 1.905 hồ sơ; hồ sơ đang giải quyết: 03 (mới tiếp nhận thủ tục liên thông); hồ sơ trả đúng hạn 1905 hồ sơ; hồ sơ quá hạn: 0; hồ sơ trả lại (tổ chức, cá nhân): 0 (Phụ lục số 02,03 kèm theo). - Việc trang bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ thực hiện cơ chế một cửa, chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức trực một cửa, một cửa liên thông: UBND xã đã trang bị 01 phòng làm việc diện tích hơn 33m2. Cơ sở vật chất được trang bị tương đối đầy đủ các thiết bị phục vụ việc tiếp nhận và trả kết quả cho công dân. Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hỗ trợ cụ thể: 02 cán bộ, công chức trực thường xuyên các ngày trong tuần được hỗ trợ 400.000đ/tháng, 03 công chức trực không thường xuyên được hỗ trợ 15.000đ/ngày. - Tình hình biến động, bố trí cán bộ (tổng số cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả): không có, UBND xã luôn đảm bảo bố trí 06 cán bộ, công chức chuyên môn trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã. 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. - Ủy ban nhân dân xã tiếp tục thực hiện công văn số 139/UBND-NV, ngày 27/02/2018 của UBND huyện Phú Lương về việc chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án số 09 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. - Tình hình quản lý và sử dụng biên chế của đơn vị: tổng số biên chế được giao: 21 người, hiện có 21 người. 4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 4.1. Về xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức. Triển khai áp dụng theo số lượng cơ cấu công chức, viên chức được phê duyệt và mức độ thực hiện cơ cấu công chức trên thực tế của cơ quan, đơn vị. Thu hút người có tài năng vào cơ quan hành chính, chuyển đổi vị trí việc làm, các giải pháp thúc đẩy phong trào sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. 4.2. Về công chức cấp xã. UBND xã được giao 21 biên chế, hiện có 21 người, bao gồm: chức danh cán bộ thực tế hiện có 11 cán bộ; Có 7 chức danh công chức xã với 10 công chức), 100% công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định; số cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và tập huấn trong năm 2020 là 21 người. 4.3. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện các quy định về sử dụng, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức đảm bảo bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. 4.4. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: thực hiện theo kế hoạch của cấp trên. 5. Cải cách tài chính công. Về thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP: Tình hình khoán kinh phí tài chính theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính, giao theo vị trí việc làm, hiệu quả của việc khoán kinh phí đem lại đối với UBND xã bao gồm khoán quỹ tiền lương theo biên chế được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; khoán chi hoạt động thường xuyên; chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên; khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, xóm. 6. Hiện đại hóa hành chính. 6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. - Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan UBND xã đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản; sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong trao đổi công việc; tình hình cán bộ, công chức khai thác sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc cơ bản đảm bảo yêu cầu. - Tình hình giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3/tổng số hồ sơ TTHC quy định áp dụng thực hiện mức độ 3: 38 hồ sơ. - Tình hình tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: không có 6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính. Tình hình triển khai thực hiện ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính tại UBND cấp xã, đầu năm UBND xã đã ban hành bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và tiến hành đánh giá nội bộ lần 1. Kết quả đánh giá nội bộ tại đơn vị cơ bản đã đảm bảo thực hiện đúng quy định về quy trình thủ tục, tuy nhiên còn một số hạn chế cần khắc phục như: việc cập nhật thông tin vào hệ thống sổ sách theo dõi có lúc chưa kịp thời, có lúc còn bị trùng lặp trích yếu văn bản khi vào sổ. III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu điểm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hơn; cán bộ, công chức chuyên môn trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và người dân có trách nhiệm hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, với cơ quan hành chính ở địa phương. Trang thiết bị cho Bộ phận 1 cửa xã đã được trang bị tương đối đảm bảo. Việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nề nếp. 100% các TTHC thuộc thẩm quyền được giải quyết theo cơ chế một cửa, một của liên thông. Công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm, cán bộ, công chức có ý thức trong việc tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được thực hiện đồng bộ. 2. Những hạn chế và nguyên nhân. * Hạn chế: Chưa thực hiện được Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. Không có hồ sơ qua đường bưu chính công ích. * Nguyên nhân: Còn một số cán bộ, công chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Do đặc điểm địa phương người dân không có nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích nên không có hồ sơ phát sinh qua các dịch vụ này. IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 1. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC, Kế hoạch Kiểm soát TTHC và các kế hoạch có liên quan để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. 2. Nâng cao tinh thần phục vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, xử lý nghiêm những vi phạm của cán bộ, công chức. 3. Triển khai thực hiện Đề án liên thông các TTHC đăng ký khai tử, xóa đăn ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí. 100% các TTHC cấp xã thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 4. Thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành, tiếp tục thực hiện áp dụng 100% các TTHC thuộc tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cấp xã. Tăng cường áp dụng hệ thống phần mềm một cửa hiện đại. 5. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO tại xã. 6. Thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ hồ sơ người dân, tổ chức thực hiện qua cổng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ qua đường bưu chính công ích. 7. Tăng cường khai thác sử dụng trang thông tin điện tử của xã. Trên đây là báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020 của UBND xã. Rất mong quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của UBND huyện để xã thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được tốt hơn. Nơi nhận: - UBND huyện; - Phòng Nội vụ; - Đảng ủy – HĐND xã; - Lưu: VP. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Thanh Đóa PHỤ LỤC 02 (Dành cho UBND các xã, thị trấn) Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 STT Nhiệm vụ/Tiêu chí Số lượng Ghi chú 1 Số lượng văn bản ban hành chỉ đạo điều hành công tác CCHC 05 2 Số đơn vị được kiểm tra về công tác CCHC 0 3 Số lượng tin, bài tuyên truyền về CCHC 0 4 Số mô hình, sáng kiến CCHC được triển khai áp dụng 0 5 Số lượng văn bản QPPL ban hành 0 6 Số lượng văn bản QPPL được đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế 0 7 Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên trang thông tin điện tử tại đơn vị 0 8 Số lượng các TTHC thực hiện ở cơ quan, đơn vị được giải quyết theo cơ chế một cửa 117 9 Số lượng TTHC thực hiện ở cơ quan, đơn vị được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông 50 10 Tỷ lệ công chức cấp xã đạt chuẩn 100 11 Tỷ lệ cán bộ cấp xã đạt chuẩn theo quy định 100 12 Số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 21 13 Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận 0 14 Tổng số phản ánh, kiến nghị đã giải quyết 0 15 Số lượng CB,CC,VC được tinh giản biên chế 0 16 Số lượng CB,CC,VC bị kỷ luật (từ khiển trách trở lên) 0 17 Số công chức được tuyển dụng 0 18 Số lượng công chức được chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định (Nghị định 158, 150) 0 19 Tổng vốn thu hút đầu tư đã được đăng ký trong kỳ báo cáo 0 20 Tổng số văn bản phát hành đi 545 21 Số văn bản đi được phát hành dưới dạng điện tử 545 22 Số TTHC áp dụng mức độ 3 0 23 Tổng số hồ sơ phải áp dụng thực hiện mức độ 3 0 24 Tổng số hồ sơ được giải quyết mức độ 3 38 25 Số TTHC áp dụng mức độ 4 56 26 Tổng số hồ sơ phải áp dụng thực hiện mức độ 4 183 27 Tổng số hồ sơ được giải quyết mức độ 4 0 28 Số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính 0 29 Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 0 PHỤ LỤC 03 Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (Đối với UBND các xã, thị trấn) TT Tên lĩnh vực Số TT HC Thực hiện cơ chế một cửa Thực hiện cơ chế một cửa liên thông (nếu có) Tiếp nhận Kết quả giải quyết Đang giải quyết Tiếp nhận Kết quả giải quyết Đang giải quyết Tổng số Chuyển kỳ trước Trong kỳ Tổng số Đúng hạn Quá hạn Trả lại Tổng số Chuyển kỳ trước Trong kỳ Tổng số Đúng hạn Quá hạn Trả lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I Xã Phủ Lý 1 Tài nguyên - MT 04 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Tư pháp - HT 37 1.599 0 1.599 1.599 1599 0 0 0 51 0 51 51 51 0 0 0 3 Lao động TB XH 51 15 0 15 15 15 0 0 0 39 0 39 39 39 0 0 0 4 Nội vụ 15 07 0 07 07 07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Giáo dục-ĐT 05 0 6 Dân tộc 02 0 7 Giao thông vận tải 09 0 8 Quân sự 07 0 9 Văn hóa, thể dục, thể thao 05 24 0 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Nông nghiệp & PTNT 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Giải quyết tố cáo 04 0 12 Công an 21 171 0 171 171 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cộng 1.818 1.818 1.818 1.818 0 0 90 90 90 90 0 0 0

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN - QUÂN SỰ - LÂM NGHIỆP NĂM 2020

17-12-2020

Ngày 17/12/2020 ba ngành Công An, Quân Sự, Lâm Nghiệp xã Phủ Lý, tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công An, Quân Sự, Lâm Nghiệp năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Về dự với hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Phòng ban chuyên môn thuộc ba ngành của huyện, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ công chức UBND xã, các đồng chí bí thư, trưởng xóm, công an viên, thôn đội trưởng 12 xóm trên địa bàn. Tại Hội nghị đ/c Ma Văn Tuân - trưởng công an xã trình bày báo cáo công tác an ninh trật tự năm 2020, đ/c Triệu Hải Hiền- CHT Quân sự trình bày báo cáo công tác phát triển bảo vệ rừng năm 2020, đ/c Lã Văn Chức - cán bộ lâm nghiệp xã trình bày báo cáo công tác phát triển bảo vệ rừng năm 2020. Hội nghị đã thảo luận công tác của ba ngành, bà ngành đã tiếp thu những ý kiến và những hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm tiếp theo. Đã khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 3 ngành năm 2020.

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO,HỘ THOÁT CẬN NGHÈO XÃ PHỦ LÝ NĂM 2020

15-12-2020

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Căn cứ kết quả phân loại hộ gia đình qua điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 của các xóm trên địa bàn xã. UBND xã Phủ Lý thông báo niêm yết công khai kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. (có biểu kèm theo)

TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Ở CÁC XÓM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHỦ LÝ

16-11-2020

Thực hiện kế hoạch số 06/KH -MT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của UBMTTQ xã Phủ Lý về việc Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020. Đến ngày 14 -15/11/2020 trên địa bàn xã 12/12 xóm đã tổ chức xong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, tại hội nghị các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kết quả hoạt động của khu dân cư năm 2020, Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích trong xây dựng cộng đồng và phong trào "TDĐKXDĐSVH" số hộ đạt gia đình văn hóa trên toàn xã là 776 hộ = 94%, số hộ đạt gia đình văn hóa năm liên tục đạt 251 hộ, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục đạt 19 hộ, đề nghị huyện khen thưởng 01 xóm và 01 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu.

TẬP HUẤN TÌM HIỂU KỸ THUẬT SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHÂN BÓN NPK CHO CÂY TRỒNG

13-11-2020

✅ Sáng ngày 12/11/2020 Hội Nông dân huyện Phú Lương và Hội ND xã Phủ Lý, phối hợp với Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm thao, tổ chức tập huấn tìm hiểu kỹ thuật sử dụng hiệu quả phân bón NPK cho cây trồng và cách nhận biết hàng thật của công ty Lâm Thao. Cho 50 Cán bộ, Hội viên nông dân xã Phủ Lý.

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHỦ LÝ, TỔNG KẾT MÔ HÌNH NÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2020 NHIỆM VỤ 2021

11-11-2020

Ngày 10/11/2020, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và Hội Nông dân huyện Phú Lương, tổng kết mô hình thực hiện theo Quyết định số 81/2014/QĐ - TTg, Cậu lạc bộ Nông dân pháp luật gồm 45 thành viên tại 12 xóm. BCH Hội Nông dân xã tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Hội đã khen thưởng 1 tập thể 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Đến dự hội nghị có Đại diện đại biểu Ban tổ chức kiểm tra Hội ND tỉnh và Ban điều hành Quỹ hỗ trợ ND tỉnh, LĐ Hội Nông dân huyện Phú Lương, LĐ Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND xã, MTTQ xã và các Ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí Bí thư, trưởng xóm 12 xóm.

Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại xóm Na Dau, xã Phủ Lý

09-11-2020

Ngày 8/11/2020, Na Dau xã Phủ Lý đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. về dự có Đồng chí Nguyễn Văn Thân – BT Đảng ủy xã, Đ/c Trần Quốc Bình – PBT Thường trực Đảng ủy xã, Đ/c Hoàng Thanh Đóa – Phó bí thư Chủ tịch UBND xã, Đ/c Triệu Văn Phú – Chủ tịch MTTQ xã. Cùng dự còn có đại diện trưởng các ban ngành đoàn thể xã, Ban giám hiệu hai nhà trường, cán bộ công chức UBND xã, Các ông bà trưởng xóm, trưởng ban công tác mặt trận 11 xóm, đại biểu đại diện các trang trại trên địa bàn xóm, cùng đông đảo bà con Nhân dân xóm Na Dau. Khu dân cư xóm Na Dau có 68 hộ với 260 nhân khẩu. Có 6 dân tộc cùng sinh sống gồm: Dân tộc Kinh, Tày, nùng, dao, sán chí, Ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng chè và trồng rừng, định hướng phát triển kinh tế của xóm là sản xuất cây lúa và chè Thu nhập bình quân đầu người trên 35 triệu đồng/người/năm. Trong năm xóm đã giúp đỡ giảm được 4 hộ nghèo, Ban công tác Mặt trận của xóm đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên và các tổ vay vốn thường xuyên quan tâm động viên, hướng dẫn nhân dân vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả. Hiện nay số vốn vay để phát triển sản xuất của xóm là: trên 4 tỷ đồng; năm 2020 xóm có 90% số hộ đạt Gia đình văn hóa; trong đó có 28 hộ đạt GĐVH 3 năm liên tục, 02 hộ GĐVH 3 năm liên tục tiêu biểu, xóm đạt Khu dân cư văn hóa 11 năm liên tục.

NGÀY CHỦ NHẬT Ý NGHĨA

21-10-2020

✅ Ngày chủ nhật ý nghĩa! ❌Tài sản quý giá nhất của con người là sức khỏe và trí tuệ”. Thấu hiểu điều đó, ngày 18.10.2020 Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Trung tâm Y tế huyện Phú Lương đã phối hợp với Huyện đoàn và Đoàn xã Phủ Lý tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Phủ Lý. Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân xã Phủ Lý tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam ( 14/10/1930 - 14/10 /2020) và biểu dương tập thể, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2020

15-10-2020

Ngày 14/10/2020 Hội ND xã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam(14/10/1930 - 14/10/2020) và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình SXKD giỏi giai đoạn 2015 - 2020. Về dự với lễ kỷ niệm có Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên BCH hội nông dân huyện Phú Lương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, MTTQ các ban ngành đoàn thể, Các Đ/c Nguyên chủ tịch Hội ND qua các thời kỳ, các Đ/c Bí thư Chi bộ, trưởng xóm và cán bộ, hội viên Nông dân. Tại lễ kỷ niệm đã biểu dương khen thưởng 01 tập thể, 02 cá nhân, 12 hộ gia đình SXKD giỏi giai đoạn 2015 - 2020.

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG NĂM 2020 -XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

12-10-2020

Ngày 10/10/2020 Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Phú Lương đã tổ chức chương trình ra quân tình nguyện mùa đông năm 2020 - Xuân tình nguyện năm 2021, tổ chức điểm tại xã Phủ Lý. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020); Tại chương trình, Huyện đoàn đã trao hỗ trợ xây dựng 2 tuyến đường thắp sáng miền quê tại xóm Tân Chính và Bản Eng (xã Phủ Lý) với số tiền 8 triệu đồng/tuyến; phối hợp cùng Công ty TNHH Phú Thuận trao hỗ trợ sơn Nhà văn hóa xóm Đồng Chợ với số tiền 9 triệu đồng; Hội đồng Đội huyện hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho 01 gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 20 triệu đồng; trao tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn xã Phủ Lý (mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng). Cũng tại chương trình Ban thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng đội huyện đã trao tiến hành trao giải cuộc thi "Sáng tạo điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi từ vật liệu tái chế" cho các tập thể đạt giải với tổng trị giá khen thưởng là 5.700.000 đ Cùng ngày, các đoàn viên, thanh niên đã ra quân chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa xóm Đồng Chợ; dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Bác Hồ…

Chương trình thắp sáng làng quê của Đoàn thanh niên xã Phủ Lý

05-10-2020

Thực hiện Chương trình thắp sáng làng quê của Đoàn thanh niên xã Phủ Lý Ngày 04/10/2020 BCH đoàn xã tổ chức hoạt động tình nguyện thắp ság tuyến đường xóm Tân Chính. Dưới sự nỗ lực của các đ/c trong BCH, Bí thư các Chi đoàn, Ban Công tác Mặt trận xóm Tân chính, Nhân dân xóm Tân chính Ánh sáng đã được thắp lên vào 19h30' ngày 4/10/2020 với chiều dài 1.110m. Kết quả của công trình 2 xóm với Tổng chiều dài là 2.210m ( Bản Eng + Tân Chính)

Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Phú Lương năm 2020

03-10-2020

Thực hiện kế hoạch 234/KH- UBND ngày 7/7/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lương về việc tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng huyện Phú Lương năm 2020. Uỷ ban nhân dân xã Phủ Lý đã thành lập đoàn tham gia dự thi. Các đoàn về tham gia liên hoan năm nay gồm 15 xã, thị trấn và một câu lạc bộ thơ ca. Nội dung tham gia liên hoan với chủ đề cá ngợi đảng, Bác Hồ , tình yêu quê hương đất nước, quê hương Phú Lương, thể loại hát, múa, hình thức mỗi đội tham gia 2 tiết mục đơn ca và hát múa tập thể . Về tham gia liên hoan lần này xã Phủ Lý vinh dự đạt được giải C đơn ca và tốp múa. Đây là sự nỗ lực luyện tập của các diễn viên và sự tạo điều kiện, cổ vũ động viên kịp thời của cấp ủy đảng chính quyền, các đoàn thể của xã và Ban giám hiệu Trường Tiểu học, Trường Mầm non Phủ Lý.

Đêm hội trăng rằm, Tết Trung thu với chủ đề " Tặng đèn ông sao Trao ngàn mong ước".

30-09-2020

Hôm nay ngày 29.9.2020 đoàn xã Phủ Lý tổ chức Đêm hội trăng rằm, vui tết Trung thu với chủ đề ," Tặng đèn ông sao , trao ngàn mong ước" cho các em thiếu nhi, nhi đồng trên địa bàn xã tại địa điểm xóm Đồng Rôm. Về dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UB MTTQ các đoàn thể xã Phủ Lý; Đoàn trường Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Phú Lương; các đồng chí BTV, BCH Đoàn xã, 12 đồng chí bí thư chi đoàn, Cán bộ Công an xã Phủ Lý và được sự tạo điều kiện của cấp ủy Chi bộ, Ban công tác mặt trận, Chi đoàn thanh niên xóm Đồng Rôm. Tại đêm hội Đoàn xã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ xã trao 42 xuất quà Đèn ông sao và Ba lô cho các em thiếu nhi, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Xã Phủ Lý cấp Trâu giống cho các hộ dân thuộc Dự án Hỗ phương thức sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020

24-09-2020

Ngày 22/9/2020 UBND xã Phủ Lý Tổ chức cấp Trâu giống cho các hộ dân thuộc dự án Hỗ phương thức sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.Tổng dự án 352.000.000 đồng, Nhà nước hỗ trợ 235.200.000 đồng, Nhân dân đối ứng 116.800.000 đồng. Tổng 16 con trâu/ 16 hộ thuộc 7 xóm Khe Ván, Na Dau, Đồng Rôm, Na Biểu, Đồng Cháy, Tân Chính, Bản Eng.

Hoạt động tình nguyện tự tay làm Đèn ông sao, Trao tặng mơ ước đến các em Thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu của Đoàn xã Phủ Lý

23-09-2020

Thực hiện công văn số 325-CV/ĐTN Huyện Phú Lương về việc triển khai Chương trình tặng đèn ông sao, Trao ngàn mơ ước. ❌ ĐTN xã Phủ Lý đã triển khai sâu rộng đến các Chi Đoàn. Tổ chức hoạt động tình nguyện tự tay làm Đèn ông sao, Trao tặng mơ ước đến các em Thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. ❌ Hẹn các em ngày Tết Trung thu ý nghĩa ❤️❤️❤️

RA MẮT TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT NẾP VẢI XÃ PHỦ LÝ

21-08-2020

Hôm nay ngày 21/8/2020 Hội Nông dân xã Phủ Lý tổ chức ra mắt Tổ hợp tác Sản xuất Nếp vải xã Phủ Lý Về dự Hội nghị có đồng Chí Vũ Thu Hằng Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Phúc- Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Nguyễn Thế Đậu - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Trần Quốc Bình - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã , đồng chí Triệu Hải Hiền - UV UBND xã Phủ Lý. Tại Buổi ra mắt hôm nay, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn cho các tổ viên Tổ hợp tác cùng một số hội viên trồng nếp vải trên địa bàn xã kỹ thuật chăm sóc lúa nếp vải

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2931234