Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Xã Phủ Lý tổ chức xong hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu cử trưởng xóm, phó xóm và thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022 – 2025

01-07-2022 11:00

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND xã Phủ Lý về việc tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu cử trưởng xóm, phó xóm và thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong thời gian từ ngày 25/6-29/6/2022 trên địa bàn xã Phủ Lý đã có 09/09 xóm đã tổ chức xong hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2022 và bầu cử trưởng xóm, phó xóm và thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tổng kết nhiệm kỳ nhằm đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Bầu cử Trưởng xóm, phó xóm, thanh tra nhân dân nhằm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, để bầu ra những người có đủ đức, đủ tài để thực hiện những nhiệm vụ của địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua các xóm dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, của chi bộ xóm đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội được giao, tỉnh hình an ninh chính trị ổn định, đời sống của nhân dân được nâng lên…Tuy nhiên vẫn còn có một số hạn chế.

Với những kết qủa đã đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 tại hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Hội nghị cũng đã bầu được trưởng xóm, phó xóm và thanh tra nhân dân của 09 xóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 theo đúng quy định, hướng dẫn; có đủ tiêu chuẩn để để thực hiện những nhiệm vụ của địa phương.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2931022