Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ

27-05-2022 16:13

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHUẨN VĂN HÓA NĂM 2022

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

1

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

1-5

2

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

6-8

3

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

9-10

4

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

11-12

5

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

13-14

6

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

15-16

7

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

17-18

 XEM FILE TẠI ĐÂY: /documents/605940/0/TH%E1%BB%A6+T%E1%BB%A4C+H%C3%80NH+CH%C3%8DNH+THU%E1%BB%98C+TH%E1%BA%A8M+QUY%E1%BB%80N+GI%E1%BA%A2I+QUY%E1%BA%BET+C%E1%BB%A6A+C%E1%BA%A4P+X%C3%83.docx/d8088cf2-abfd-40ae-a6d0-d11c0375f9df

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2931507