Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Chương trình chuyển đổi số xã Phủ Lý, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

01-06-2022 10:38

        Thực hiện Kế Hoạch số 260/KH-UBND ngày 10/6/2021 về thực hiện chương trình chuyển đổi số huyện Phú Lương, giai đoạn 2021 - 2021, định hướng đến năm 2030; UBND xã Phủ Lý xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số xã Phủ Lý giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 cụ thể như sau:

FILE TẠI ĐÂY/documents/605940/0/4.+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+chuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BB%95i+s%E1%BB%91+giai+%C4%91o%E1%BA%A1n+2021+-2025%2C+%C4%91%E1%BB%8Bnh+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+2030.pdf/d907513d-3127-4507-b259-1051b5aacfa6

/documents/605940/0/5.+KH+chuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BB%95i+s%E1%BB%91+n%C4%83m+2022.pdf/18d2e79d-7858-44f4-903c-7ddea526507aThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2931395