Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

29-03-2021 10:42

 

                                                   CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN Xà

Thực hiện Kế hoạch của Công an huyện Phú Lương về cấp căn cước công dân vào hai ngày 27/3 – 28/3/2021 tại nhà Đa năng xã Phủ Lý Công an xã Phủ Lý phối hợp với Công an huyện Phú Lương đã tổ chức cấp căn cước công dân trên địa bàn xã, công dân có độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên được cấp thẻ Căn cước công dân (khoản 1 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014). Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi (Điều 21).. , trong hai ngày làm việc cật lực thông đêm với phương châm “ làm hết việc, không hết giờ” các đồng chí đã cấp được 1.942 thẻ căn cước công dân cho công dân trên địa bàn.