Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Đại hội điểm Chi hội Nông dân xóm Đồng Chợ, nhiệm kỳ 2022- 2027

13-06-2022 14:37

Căn c vào Điu l Hi và Hướng dn thc hin Điu l Hi Nông dân Vit Nam khoá VII, nhim k 2018 - 2023;

Sáng ngày 12/6/2022, Hi Nông dân xã Ph Lý, t chc Đa hi đim Chi hi Nông dân xóm Đồng Ch, nhim k 2022- 2027;

Đến d vi Đại hi đim có Đ/c Trnh Ngc Trà-Huyn u viên-Ch tch HND huyn Phú Lương. Đ/c Trn Quc Bình- Phó bí thư TTĐU- CT HĐND xã;

Vi tinh thn đoàn kết, thng nht Đại hi đã la chn nhng hi viên tiêu biu, nhit tình, trách nhim bu vào BCH khoá mi, để thc hin mc tiêu, nhim v Đại hi đã đề ra;

Hi Nông dân xã Ph Lý, xin được cm ơn Chi u, Chi b và Chi hi Nông xóm Đồng Ch đã to điu kin cho HND xã t chc thành công Đại hi Chi hi đim.

 


Hội nông dân xã Phủ Lý

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2931444