Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hành chính hệ tập trung khóa 1

30-04-2021 17:38

Ngày 29/4/2021, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Lương, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị, hành chính hệ tập trung khóa 1, khóa học 2021-2022. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Đồng chí Doãn Thanh Nhân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Cùng dự có đại diện Trường Chính trị tỉnh các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học và 60 học viên tham gia lớp học.


Các đại biểu dự khai giảng lớp học

Tham gia lớp học 60 học viên được nghiên cứu chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành gồm trên 1000 tiết học với 7 phần kiến thức cơ bản. Trong khóa học, các học viên sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng; Vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tình hình nhiệm vụ của địa phương, của ngành. Học viên cũng sẽ đi thực tế tại địa phương, đơn vị công tác để viết bài thu hoạch và khóa luận... Phát biểu khai giảng lớp học, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh mục tiêu tổ chức lớp học đồng thời yêu cầu học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành; các nội quy, quy chế của Nhà trường, tích cực học tập để hoàn thành mục tiêu khóa học với kết quả cao nhất. Đây là khóa học đầu tiên hệ tập trung tổ chức tại huyện Phú Lương, thông qua khóa học này giúp các học viên nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, nhận thức và trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở; cung cấp hành trang cần thiết cho các học viên nhằm vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế…

Tin và ảnh: Đức Thuận