Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

LẤY Ý KIẾN VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN PHÚ LƯƠNG THỜI KỲ 2021 - 2030

24-02-2021 10:08

  

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện Phú Lương về việc thực hiện công tác Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lương thời kỳ 2021-2030. Đến nay, các công trình dự án do xã đề xuất đã được UBND huyện Phú Lương tổng hợp, thể hiện lên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Ngày 23/02/2021 Ủy ban nhân dân xã Phủ Lý đã ra thông báo số 05/TB -UBND, ngày 23/02/2021, về việc lấy ý kiến và công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất xã Phủ Lý, huyện Phú Lương thời kỳ 2021-2030,

 

1. Hồ sơ công khai

- Bản thảo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phú Lương;

- Danh mục công trình dự án thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú lương tại xã Phủ Lý.

2. Địa điểm công khai

- Trụ sở UBND xã;

3. Thời gian công khai

Thời gian lấy ý kiến 30 ngày kể từ ngày thông báo

4. Phân công nhiệm vụ

- Tổ công tác giúp việc lập quy hoạch sử dụng đất xã:

 + Niêm yết công khai Bản thảo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phú Lương, danh mục công trình dự án thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú lương tại xã Phủ Lý.

+ Tổng hợp các ý kiến đối với Bản thảo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

- Các ông bà trưởng xóm thông báo đến toàn thể các cơ quan, tổ chức, nhân dân trên địa bàn xóm đến tại trụ sở UBND xã để cho ý kiến đóng góp vào Bản thảo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phú Lương, danh mục công trình dự án thực hiện trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Phú Lương tại xã Phủ Lý./.

                                                                                                            Nguồn: Công chức Địa chính - xây dựng xã Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5232

Tổng truy cập: 2571538